Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Revalidatie voor kinderen   


Revalidatie voor kinderen                                                                 
Merem  biedt revalidatie aan kinderen en jongeren die in het dagelijks leven de gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening. Ook jongeren die beperkingen ondervinden door pijn in het houdings- en bewegingsapparaat of door langdurige vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak, kunnen revalideren in Merem. Daarnaast behandelt Merem ook kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. Het doel van behandeling is zo zelfstandig mogelijk te functioneren en (weer) deelnemen aan het dagelijks leven.

De meeste kinderen en jongeren die in Merem revalideren worden poliklinisch behandeld. Zij komen dan één of meerdere keren per week voor behandeling. Merem streeft ernaar om jongeren die revalideren zoveel mogelijk vanuit de eigen thuissituatie te behandelen.

Voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar met een primair motorische beperking bestaat de mogelijkheid voor intensieve revalidatieprogramma op een therapeutische peutergroep (TPG)
Bij deze kinderen is er sprake van complexe problematiek die het kind in zijn/haar ontwikkeling bedreigt. De kinderen komen een aantal dagdelen per week in de groep. Merem werkt in Lelystad samen met de Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL).

Het revalidatieteam bestaat uit:

  • Kinderrevalidatiearts
  • Orthopedagoog
  • Medisch maatschappelijk werk
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Logopedist.
Binnen Merem is iedereen uniek en heeft zijn eigen behoefte aan zorg en behandeling. Voor iedereen wordt daarom een eigen behandelteam samengesteld. Samen met de teamleden wordt gewerkt aan het zo goed mogelijk kunnen functioneren in de eigen thuissituatie. Zowel lichamelijk als geestelijk. Misschien zijn hierbij hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een prothese of aangepaste schoenen. Het kan ook zijn dat iemand langdurig gebruik moet maken van een rolstoel. Al deze praktische zaken komen aan de orde tijdens de revalidatie.

Het behandelteam staat onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Samen met de verschil­lende behandelaars wordt een eerste behandelplan gemaakt. In dit plan staan de samenstelling van het behandelteam en de aard van de behandelingen centraal. Ouders of verzorgers maken actief deel uit van dit team.
De huisarts of medisch specialist schrijft een verwijzing naar de revalidatiearts. Het medisch secretariaat handelt de verwijzing verder af en zorgt voor de afspraken met de arts.

Adres:
kwelder2
8224 CN Lelystad
0320-230616 (maandag, woensdag)
0320-271637

 

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341